Newyddion diweddaraf

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol – adeiladu gwell gwasanaethau cyhoeddus i Gymru

Mae CDPS yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau eraill i greu gwasanaethau cyhoeddus sy’n seiliedig ar anghenion y bobl sy’n eu defnyddio. Rydym yn dod â gweithwyr proffesiynol gwasanaethau cyhoeddus Cymru ac arbenigwyr digidol ynghyd i’r perwyl hwnnw.

Rydym yn darparu cymorth ymarferol, yn ogystal ag arweiniad a hyfforddiant.

Rydym yn cyhoeddi’r Safonau Gwasanaeth Digidol, ynghyd â chanllawiau ar sut i’w rhoi nhw ar waith.