Nodwedd

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) – gweithio gyda chi i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell i Gymru

Rydym yma i gynnig cefnogaeth wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.

Rydym ni’n dod â gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus digidol ac arbenigwyr gweddnewid digidol at ei gilydd. 

Byddwn yn darparu arweiniad, hyfforddiant, safonau a chymorth ymarferol.

Gwnaethom gynnal gwaith ymchwil cychwynnol yn gynnar yn 2020, a chanfod:

  • Nad oes dealltwriaeth gyffredin, bendant o’r hyn y mae “digidol” yn ei olygu
  • Nad yw pob uwch arweinydd yn deall sut i weithredu gweddnewid digidol
  • Bod llawer o staff y sector gyhoeddus yn awyddus i helpu, ond eu bod yn ceisio cymorth ac arweiniad
  • Ei bod yn anodd i dimau gadw golwg ar arfer da a rhannu’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu
  • Bod diffyg safonau technegol a dylunio gwasanaeth cyffredin

Rydyn ni bellach wedi symud ymlaen o ymchwil i weithredu.