Amdanom ni

Rydym yn gorff hyd braich o Lywodraeth Cymru ac ynghyd â’r Prif Swyddogion Digidol ym maes Iechyd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol, rydym yn gyfrifol am gyflawni’r Strategaeth Ddigidol ar gyfer Cymru.

Ein gweledigaeth

Gall pobl yng Nghymru gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus digidol sy’n gydgysylltiedig, yn ddiogel ac yn hawdd eu defnyddio.

Ein cenhadaeth