Sut gallwn ni ‘ganolbwyntio ar y defnyddiwr’? – astudiaeth achos

18 Ionawr 2022

Yn rhan o’n Hadolygiad o’r Dirwedd Ddigidol, rydyn ni wedi bod yn siarad â sefydliadau o bob rhan o Gymru. 

Yn y postiad blog hwn, rydyn ni’n rhannu profiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar eu taith i ‘ganolbwyntio’n fwy ar y defnyddiwr’. 

Mae Dr Dafydd Tudur, Pennaeth Ymgysylltu a Chynnwys Digidol, yn esbonio: 

“Un o brif nodau tîm Mynediad Digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru pan ffurfiwyd ef yn 2015 oedd canolbwyntio’n fwy ar y defnyddiwr wrth ddarparu ein gwasanaethau digidol, ac mae ein dulliau wedi cael eu gweddnewid mewn saith mlynedd.”

Dyma bum offeryn ac arfer a ddefnyddiwyd i ddeall ein defnyddwyr yn well a gwella’r ffordd maen nhw’n profi ein gwasanaethau. 

Mae parodrwydd i archwilio, arbrofi, myfyrio a dysgu wedi bod yn allweddol i gyflwyno’r newidiadau hyn i’n ffordd o weithio. Rydyn ni bob amser yn dysgu rhywbeth newydd gan ein defnyddwyr ac ymarferwyr eraill, ac yn awyddus i glywed gan dimau eraill sy’n defnyddio dulliau tebyg neu sydd â diddordeb mewn gwneud hynny. Gyrrwch linell atom ynA willingness to explore, experiment, reflect and learn has been key to the introducing these changes to our way of working. We’re always learning something new from our users and other practitioners, and eager to hear from other teams who are using similar methods or interested in doing so. Drop us a line at digitalaccess@library.wales.

Postiad blog gan: Dr Dafydd Tudur 
Pennaeth Ymgysylltu a Chynnwys Digidol 

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *