Gweithio gyda ni – cyfleoedd am swyddi gyda CDPS

Swyddi gwag parhaol

Mae’r swyddi hyn ar gael i ymgeiswyr allanol ac fel secondiad i bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru:

Ymchwilydd defnyddwyr – cau 24/06/2022

Cyfieithydd Cymraeg ac ysgrifennwr copi – cyfathrebu ac ymgysylltu – cau 05/07/2022

Uwch reolwr cyflawni – cau 07/07/2022

Recriwtio parhaus

Rydym yn recriwtio nifer o ymchwilwyr defnyddwyr, dylunwyr cynnwys a rheolwyr darparu ar draws nifer o adrannau CDPS.

Rheolwyr darparu lefel canol

Ymchwilwyr defnyddwyr lefel canol

Dylunwyr cynnwys lefel canol