Uwch Reolwr Cyflawni (Swydd gontract)

Rydym yn chwilio am uwch reolwr cyflawni i arwain y broses o gyflawni’r Adolygiad o Gefndir rydym ar fin ei ddechrau. 

Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyflawni, CDOs ac uwch arweinwyr eraill ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru a’r cyflenwr. Byddwch yn ymuno â thîm cyflawni ehangach gyda rheolwyr cyflawni eraill, hyfforddwyr, ymchwilwyr defnyddwyr, rheolwyr cynnyrch, ac ati.

Bydd gennych brofiad helaeth o weithio mewn timau gan wneud gwaith dylunio ystwyth sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar wasanaethau/prosiectau proffil uchel. Byddwch yn gyfarwydd â gweithio gydag uwch randdeiliaid yn ddyddiol a rheoli eu hanghenion, eu blaenoriaethau a’u pwysau gwleidyddol sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd. Byddwch yn gyfarwydd â gweithio gyda data i wneud penderfyniadau gwybodus. 

Sylwch: nid cyflawni meddalwedd yw hyn, nid ydym yn chwilio am reolwyr Sgrym na rheolwyr cyflawni sy’n gweithio’n bennaf ar brosiectau sy’n canolbwyntio ar feddalwedd. 

Hyd disgwyliedig y contract

6 mis gyda’r opsiwn o estyniad

Lleoliad

O bell

Sgiliau a phrofiad

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Sgiliau a phrofiad dymunol

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at info@digitalpublicservices.gov.wales