Rolau Rheolwr Cyflawni (Swyddi Contract)

Crynodeb o’r gwaith

Rydym yn chwilio am reolwyr cyflawni i ymuno â ni i weithio ar amrywiaeth o wahanol ddarnau gwaith – arwain prosiect darganfod ar eGaffael; gwaith dylunio sefydliadol gydag Asiantaeth Refeniw Cymru; ein helpu i ffurfio prosiectau posibl gyda sefydliadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru, grwpiau o awdurdodau lleol, GIG Cymru, ac ati.

Hyd disgwyliedig y contract

6 mis gyda’r opsiwn o estyniad 

Lleoliad

O bell

Ynglŷn â’r gwaith

eGaffael: Byddwch yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn Llywodraeth Cymru, y Ganolfan a’r cyflenwr ar gyfer y canlyniad blaenorol hwn: [https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/digital-outcomes-and-specialists/opportunities/14118]

Cymorth Portffolio: Byddwch yn gweithio gyda’r Pennaeth Cyflawni i gwmpasu darnau newydd o waith ar gyfer y Ganolfan ac arwain y rhain trwy ein proses bortffolio. Byddwch hefyd yn arwain un neu ddau ddarn bach o waith yn ogystal â chynnal seremonïau ystwyth ar gyfer y tîm cyflawni.

Gyda phwy y byddwch yn gweithio

Byddwch yn ymuno â thîm cyflawni ehangach gyda rheolwyr cyflawni eraill, hyfforddwyr, ymchwilwyr defnyddwyr, rheolwyr cynnyrch, ac ati.

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Sgiliau a phrofiad dymunol

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at info@digitalpublicservices.gov.wales