Strategaeth Ddigidol i Gymru

“Ddigidol yng Nghymru: gwella bywydau pawb trwy gydweithio, arloesi a gwell gwasanaethau cyhoeddus.”

Mae’r Strategaeth Ddigidol i Gymru yn egluro sut y byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth ddigidol a defnyddio data digidol a thechnoleg i wella bywydau pobl yng Nghymru. Mae wedi ei gefnogi gan gynllun cyflawni er mwyn gwireddu pob rhan o’r strategaeth. Gallwch ddarllen mwy am y strategaeth a’r cynllun cyflawni yma.

Y llynedd, fe wnaethom gynnal gweminar ar Strategaeth Ddigidol Cymru. Gallwch ddarllen mwy am y gweminar a chael mynediad at y recordiad yma.