Gweminarau

Gweminarau ar y gweill

Rhannu Gwybodaeth – Defnyddio data i wneud penderfyniadau – Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

Gweminarau sydd wedi bod

Rhannu Gwybodaeth – Dylunio Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar Ddefnyddwyr

Rhannu Gwybodaeth – Hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Rhannu Gwybodaeth – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Rhannu Gwybodaeth – Sgiliau a Gallu

Rhannu Gwybodaeth – Gwneud y Penderfyniadau Technegol Cywir

Rhannu Gwybodaeth – Safonau Gwasanaeth Digidol

Rhannu Gwybodaeth – Timau Amlddisgyblaethol

Rhannu Gwybodaeth – Dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr