Cymuned Ymchwil Defnyddwyr Cymru

Yn ôl ein hymchwil, mae angen creu cymuned benodol i gysylltu a chefnogi pobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru sydd â diddordeb mewn ymchwil i ddefnyddwyr – felly dyna beth wnaethon ni!  

Mae’r Gymuned Ymchwil Defnyddwyr Cymru yn gymuned a arweinir gan aelodau sy’n bodoli i: 

Ar gyfer pwy mae’r gymuned 

Does dim rhaid i chi fod mewn rôl ymchwilydd defnyddwyr i ymuno â’n cymuned. 

Efallai y byddai gennych ddiddordeb yn y gymuned hon os ydych: 

Neu, os ydych yn gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru megis: 

Sut rydyn ni’n cwrdd 

Rydym yn defnyddio Microsoft Teams i gadw mewn cysylltiad â’r gymuned. Mae’n lle anffurfiol i sgwrsio am bopeth sy’n ymwneud ag ymchwil defnyddwyr, rhannu gwybodaeth a helpu gyda materion ymchwil defnyddwyr go iawn a rhwydweithio â phobl o’r un anian. Yn y dyfodol, rydym yn gobeithio cynnal cyfarfodydd personol ledled Cymru wrth i’n cymuned dyfu. 

Sut i gymryd rhan 

Mae’r gymuned yn wirfoddol a bob amser yn agored i aelodau newydd. 

Os hoffech ymuno â’r gymuned hon, anfonwch e-bost ymchwil.defnyddwyr@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru, gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost sector cyhoeddus (e.e., wales.nhs.uk neu llyw.cymru) a byddwn yn anfon gwahoddiad atoch trwy e-bost i ymuno â’n gymuned ar Microsoft Teams.