Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog

Sut mae adeiladu gwasanaeth sy’n gweithio’r un mor dda mewn 2 iaith, fel y Gymraeg a’r Saesneg? Pam mae cael pethau’n iawn yn cynnwys mwy na chyfieithu yn unig. 

Mae angen i bob gwasanaeth yng Nghymru fod yn ddwyieithog. Mae’r gymuned ymarfer hon yn trafod ac yn rhannu arferion ar ddylunio gwasanaethau i gefnogi perchnogion a thimau gwasanaeth i ddylunio gwasanaethau gwell.

Arweinydd y gymuned: Vic Smith, Dylunydd Gwasanaethau

Ymunwch â chymuned Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog