Cymunedau ymarfer

“Mae cymunedau ymarfer yn grwpiau o bobl sy’n rhannu pryder neu angerdd tuag at rywbeth y maen nhw’n ei wneud – a dysgant sut i’w wneud yn well am eu bod yn rhyngweithio’n rheolaidd”

Etienne Wenger

Mae ein cymunedau ymarfer yn gyfle i bobl o wahanol ddisgyblaethau a sefydliadau, yn Nghymru a’r tu hwnt, i:

Rhagor o gymunedau ymarfer

Grwpiau cenedlaethol a rhyngwladol

Cymunedau a rhwydweithiau dylunio i lywodraeth leol 

Cysylltwch: