Coffi Cyflym

Mae strwythur I gyfarfodydd Coffi Cyflym ond does dim agenda – maen nhw’n gyfle i drafod pynciau yr hoffech chi siarad amdanynt, ac i bawb ddysgu rhywbeth newydd.

Mae’r sesiynau Coffi Cyflym yn rhan o Campws Digidol – rhaglen hyfforddiant digidol CDPS ar gyfer pobl mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus wedi’u datganoli i Gymru.