Cinio a Dysgu

Mae’r sesiynau Cinio a Dysgu yn rhan o Campws Digidol – rhaglen hyfforddiant digidol CDPS ar gyfer pobl mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus wedi’u datganoli i Gymru.

Beth i’w ddisgwyl

Beth allech chi fod yn ei wneud

Cost 

Rhad ac am ddim. Llywodraeth Cymru sy’n ariannu cyrsiau a sesiynau CDPS.

Dim ond i’r rhai sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru y mae CDPS yn cynnig y cyrsiau hyn.

Sesiynau i ddod