Rhannu Gwybodaeth

Roedd diffyg safonau gwasanaeth cyffredin a gwybodaeth a rennir ledled Cymru yn ddwy o’r heriau a oedd yn wynebu’r sector cyhoeddus yng Nghymru a nodwyd yn ystod y cyfnod darganfod. Mae gennym ni: