Rhannu gwybodaeth – sgiliau a gallu

12 Mawrth 2021

Diolch enfawr i bawb a ymunodd â’n gweminar cyfres rhannu gwybodaeth yr wythnos hon. Nod y gyfres yw darparu cymaint o gyfleoedd â phosib ar gyfer rhannu gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu. Yn ystod gweminar y mis hwn daeth dros 30 o bobl o bob rhan o Gymru ynghyd i edrych ar sut rydym yn meithrin y sgiliau a’r gallu i gefnogi darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Trosolwg o’r sesiwn 

I ddechrau’r sesiwn clywodd y grŵp gan Tom Crick, sydd yn Athro Addysg a Pholisi Digidol ym Mhrifysgol Abertawe ac yn aelod o Banel Cynghori’r Ganolfan. Yna gan Simon Renault, Cyfarwyddwr Busnes y Ganolfan a Jo Carter o gwmni Service Works. Rhai o bwyntiau allweddol y tri siaradwr oedd: 

Roedd y sesiwn holi ac ateb a’r drafodaeth a ddilynodd yn ymdrin â rôl y trydydd sector yng Nghymru, rhagdybiaethau ynghylch gallu digidol pobl ifanc, sut i ymgysylltu â’r sector gyhoeddus ehangach yng Nghymru a’r angen i ddefnyddio fframweithiau a safonau i gefnogi cymwyseddau proffesiynol. 

Wedi colli’r gweminar? 

Os nad oeddech yn gallu ymuno gyda ni, mae recordiad o’r sgwrs ar gael yma:  

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *