Rhannu gwybodaeth – Safonau Gwasanaeth Digidol

27 Medi 2021

Wythnos diwethaf cynhaliom ein chweched gweminar yn y gyfres Rhannu Gwybodaeth, yn edrych ar Safonau Digidol i Gymru a sut y buodd Chwaraeon Cymru yn eu profi fel rhan o’u gwaith darganfod diweddar.

Trosolwg o’r sesiwn

Rhoddodd Ann Kempster, Pennaeth Darparu Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) ddiweddariad ar y safonau, gan amlinellu’r newidiadau sydd wedi eu gwneud ers eu cyflwyno gyntaf.

Mae dwy safon newydd wedi eu hychwanegu, sy’n gwneud cyfanswm o 12 ac maent wedi eu rhannu i dair thema:

Aeth Ann trwy y 12 safon, rhannu gwybodaeth am y pethau ddylai’r sefydliadau fod yn meddwl amdanynt wrth eu defnyddio, cyn trosglwyddo’r awenau i Maria Carmo a’r tîm o Chwaraeon Cymru.

Sut mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio’r safonau

Rhannodd Maria gefndir y gwaith mae CDPS wedi bod yn ei wneud gyda Chwaraeon Cymru yn eu helpu i ddeall “sut y gall Chwaraeon Cymru gynyddu cyrhaeddiad a thraweffaith eu buddsoddiadau cymunedol (grantiau)” yn ystod eu cyfnod ‘darganfod’ wyth wythnos.

Eglurodd Rebecca Pudsey a Steffan Berrow o Chwaraeon Cymru sut oedden nhw wedi defnyddio’r safonau yn ystod y cyfnod yma.

At bwrpas y gweminar, fe wnaethant edrych ar ddwy safon a pha drafodaethau fuodd o fewn y tîm ar gyfer eu gweithredu:

Fe wnaethant hyn trwy gynnal y cyfnod ‘Darganfod’ yn ddwyieithog, gan gynnwys dylunio arolwg, cyfweld ac ysgrifennu blogiau. Anogodd hyn iddynt ail-ystyried eu proses grant bresennol, a pha mor hawdd oedd gwneud cais trwy gyfrwng y Gymraeg.

Roedd hon yn ystyriaeth o’r dechrau a thrwy gydol y cyfnod darganfod 8 wythnos. Yr ymarferiad cyntaf oedd ceisio deall pwy oedd eu defnyddwyr. Yr ail oedd deall yr anghenion a dyheadau y defnyddwyr hynny. Trwy gadw’r safon mewn cof, bu’r tîm yn gwirio a herio o’r dechrau.

Beth nesaf i’r safonau gwasanaeth digidol?

Fe wnaeth Ann gloi y gweminar trwy roi diweddariad i bawb ar y camau nesaf, fydd yn cynnwys chwilio am Bennaeth Safonau yn yr wythnosau nesaf a chreu bwrdd safonau gyda phrif swyddogion digidol Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol a Iechyd, a CDPS.

Trafodaeth a chwestiynau

Gwyliwch y sesiwn  

Os nad oeddech chi’n gallu ymuno gyda ni yn y gweminar ond gyda diddordeb clywed y drafodaeth, mae recordiad yma:

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *