Rhannu gwybodaeth – dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr

11 Rhagfyr 2020

Diolch yn fawr i bawb a ymunodd â’r weminar gyntaf yn ein cyfres rhannu gwybodaeth yr wythnos hon. Rydym yn awyddus i ddarparu cynifer o gyfleoedd â phosibl i rannu gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu. Yn y digwyddiad cyntaf hwn, daeth dros 30 o bobl at ei gilydd o bob rhan o Gymru i edrych ar sut gall dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Trosolwg o’r sesiwn

I ddechrau’r sesiwn, clywodd y grŵp gan Darius Pocha, sef sylfaenydd Create/Change ac aelod o Banel Cynghori’r Ganolfan; Jess Neely, Arweinydd Ymchwil a Dylunio Gwasanaethau yn Perago; ac Ian Vaughan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. O egwyddorion dylunio gwasanaethau i gymunedau o ddiddordeb a darpariaeth ymarferol, dyma rai o’r pwyntiau allweddol gan y tri siaradwr:

Ymdriniodd y drafodaeth a ddilynodd â sgiliau a gallu, gweddnewid gwasanaethau trwy’r pandemig a rhannu heriau ac arfer da.

Beth sydd nesaf? 

Rydym bellach yn ystyried ffyrdd eraill o ddod â phobl at ei gilydd a pharhau â’r sgwrs. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, os hoffech rannu unrhyw wersi a ddysgwyd neu os hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni info@digitalpublicservices.gov.wales

Os nad oeddech yn gallu mynychu’r sesiwn, ond hoffech glywed y sgwrs, mae’r recordiad ar gael yma: 

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *