Rhannu gwybodaeth – defnyddio data i wneud penderfyniadau

18 Ionawr 2022

Ymunwch â ni yn ein gweminar rhannu gwybodaeth nesaf i archwilio sut gall data gael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau o fewn dylunio gwasanaeth. 
 
Mae ein Safonau Gwasanaeth Digidol yn datgan: 

Dylem fesur pa mor dda mae gwasanaethau’n gweithio i ddefnyddwyr yn gyson. Dylai timau ddefnyddio data am berfformiad i ganfod a blaenoriaethu gwelliannau. Lle y bo’n bosibl, dylai’r data hwnnw fod yn awtomataidd ac mewn amser real, er mwyn iddo fod mor wrthrychol a hawdd ei gasglu â phosibl. 
 
Bydd y sesiwn hon yn cwmpasu: 

Rydyn ni wedi trefnu siaradwyr gwych: 

Cofrestrwch: 

Dydd Mawrth 25 Ionawr 

11am – 12pm 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/7016418319225/WN_Y0p1YKn6Q1CWQwxeT0TR9Q

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *