Pam mae angen winwns ar dimau amlddisgyblaethol

Weithiau mae pethau bychain yn gweithio yn llawer iawn gwell, medd Pete Stanton

27 Ionawr 2022

Beth sydd mor dda am dîm amlddisgyblaethol?

Yn dilyn ethos tebyg i ‘reol dau pizza’ Jeff Bezos (peidiwch byth cynnal cyfarfod lle na allai dau pizza fwydo’r grŵp cyfan), gall tîm bach, amlddisgyblaethol weithio’n well, ac yn gyflymach, nag un mwy – wrth i ni drafod mewn post yr wythnos ddiwethaf am ddarganfyddiad Cyfoeth Naturiol Cymru (cam ymchwil cychwynnol prosiect) ar drin gwastraff peryglus.

Daeth y dull o weithredu fel tîm bach, amlddisgyblaethol o weithgynhyrchu yn Japan yn y 1950au, gyda chwmnïau fel Toyota a Honda yn defnyddio timau bach, grymus, cymysg i weithio mewn dull oedd yn ailadrodd ac yn arbrofi er mwyn cyrraedd canlyniad clir – y dechneg a ddaeth i gael ei hadnabod fel ‘gweithredu ystwyth’. 

Mae dylunio gwasanaeth ystwyth yn tarddu o weithredu tîm arloesol yn y diwydiant ceir © Carlos Aranda/Unsplash

Mae’r un rheolau’n berthnasol wrth symud y senario o weithgynhyrchu ceir i adran y llywodraeth, dyweder. Gall tîm amlddisgyblaethol a neilltuir i dasg/problem benodol lwyddo’n aml oherwydd:  

Oherwydd hyn, mae timau amlddisgyblaethol yn ganolog i’r Safonau Gwasanaeth Digidol ar gyfer Cymru.

Tîm winwnsyn

Yn ogystal â’r tîm amlddisgyblaethol, mae arnoch angen tîm winwnsyn hefyd. 

Mae’n hanfodol i dîm amlddisgyblaethol gael cymorth ehangach o fewn ei sefydliad er mwyn iddo lwyddo. Os caiff y tîm ei wahanu o’r busnes, byddai hynny’n debygol o achosi problemau dibyniaeth a chyfathrebu, ac yn effeithio ar gyflawni unrhyw beth yn gyflym yn y pen draw.  

Beth yw’r ffordd orau o fynd i’r afael â hynny? Dyma gyflwyno’r tîm winwnsyn …  

Crëwyd y tîm winwnsyn gan yr ymarferydd Ystwyth, Emily Webber, ac mae’n ffordd o annog elfennau craidd mewn sefydliad sy’n dibynnu ar ei gilydd (e.e. cyfreithiol, polisi, cyllid, cyfathrebu) i ymwneud â chenhadaeth prosiect heb, 1) amharu ar faint bach (ac effeithiol) y tîm amlddisgyblaethol craidd, a 2) effeithio ar lwyth gwaith cydweithredwyr a chefnogwyr o ddydd i ddydd.   

Ar ei ffurf symlaf, gellir disgrifio’r tîm winwnsyn fel hyn:  

Tîm (amlddisgyblaethol) craidd:  

Cydweithredwyr (a allai fod yn gweithio gyda nifer o wahanol dimau):  

Cefnogwyr 

Os hoffech wybod mwy am y pwnc hwn, rhowch sylw isod.  

Postiad blog gan Pete Stanton, Rheolwr Cyflawni, Cam Darganfod Gwastraff Peryglus CNC.

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *