Strategaeth Ddigidol i Gymru

‘Cymru ddigidol: sut y byddwn yn gwella bywydau pobl Cymru trwy gydweithio, arloesi a chreu gwasanaethau cyhoeddus gwell.’ 

Mae’r Strategaeth Ddigidol i Gymru yn egluro sut y byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth ddigidol a defnyddio data digidol a thechnoleg i wella bywydau pobl yng Nghymru. Mae wedi ei gefnogi gan gynllun cyflawni er mwyn gwireddu pob rhan o’r strategaeth. Gallwch ddarllen mwy am y strategaeth a’r cynllun cyflawni yma: https://llyw.cymru/strategaeth-ddigidol-i-gymru

Ar 10 Chwefror, 2021 fe wnaethom gynnal gweminar ar y Strategaeth Ddigidol i Gymru. Gallwch ddarllen mwy am y gweminar a gwrando ar recordiad yma https://gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru/digwyddiad-3-cyfres-rhannu-gwybodaeth-strategaeth-ddigidol-i-gymru/