Rhannu arfer da

Rydym yn gwybod bod pethau da yn digwydd mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Trwy uno pobl a sefydliadau a sicrhau bod arfer da ar gael yn rhwydd trwy rannu cynnwys a chreu cyfleoedd i gymunedau dyfu, credwn y bydd ein gallu cyffredin yn tyfu. Dyma ble y gallwch ddod o hyd i ddolenni i’n hastudiaethau achos a digwyddiadau a gynhelir gennym ni ac eraill yng Nghymru.

Astudiaethau achos

Pennod 1 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Dylunio Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar Ddefnyddwyr

Pennod 2 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Pennod 3 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Cyfres Rhannu Gwybodaeth 4 – Sgiliau a Gallu

Digwyddiad 5 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – gwneud y penderfyniadau technegol cywir

Gweminar Rhannu Gwybodaeth Pennod 6 – Safonau Gwasanaeth Digidol

Digwyddiadau

Ein gweminar nesaf

Bydd manylion ein gweminar nesaf ar gael yn fuan.

Eisiau cymryd rhan?

Felly, cysylltwch â ni. Rydym yn awyddus iawn i chi gyfrannu at gynyddu gallu a gwybodaeth ym maes darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.