Gweminarau

Gweminarau ar y gweill

Bydd manylion cofrestru ar gyfer y gweminarau nesaf yn cael eu rhannu yma.

Gweminarau sydd wedi bod

Pennod 1 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Dylunio Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar Ddefnyddwyr

Pennod 2 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Pennod 3 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Cyfres Rhannu Gwybodaeth 4 – Sgiliau a Gallu

Digwyddiad 5 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – gwneud y penderfyniadau technegol cywir

Gweminar Rhannu Gwybodaeth Pennod 6 – Safonau Gwasanaeth Digidol