Dysgu a datblygu

Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr fod gan y sector gyhoeddus yng Nghymru y sgiliau, y wybodaeth a’r gallu i drawsnewid gwasanaethau digidol fel eu bod yn addas ar gyfer anghenion a disgwyliadau pobl Cymru.

Ein rhaglenni, sesiynau a gweminarau cyfredol 

Mae ein rhaglenni, sesiynau a gweminarau datblygu cyfredol ar gael yma.


Arwain gwasanaethau digidol – cyflwyniad i greu gwasanaeth digidol i arweinwyr gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru 

Mae digidol bellach yn rhan ganolog o’n bywydau a hynny wedi amlygu fwy nag erioed yn ystod y pandemig.  Mae hon yn sesiwn ar-lein 90 munud ymarferol ac arbenigol ar gyfer Timoedd Arwain Corfforaethol.  Bydd y sesiwn yn cyflwyno rhai cysyniadau allweddol sy’n cael eu defnyddio yn aml wrth greu gwasanaethau digidol – gwasanaethau sydd o ganlyniad yn haws i’w haddasu, sy’n rhedeg yn fwy effeithlon ac yn cynnig gwasanaeth gwell i bobl Cymru.  Mae wedi ei seilio ar brofiadau go iawn ac yn llawn enghreifftiau ymarferol. 

Mae’r sesiynau yn cynnwys: 

Arweinyddiaeth digidol – sut i ysbrydoli a threfnu ein tîm er mwyn trawsnewid gwasanaethau digidol yn llwyddiannus.  Mae hyn yn cynnwys dylunio gwasanaeth, cydweithio’n well ac addasu gwasanaethau ar gyfer yr oes ddigidol ac angen y defnyddiwr. 

Gwella canlyniadau – dysgu mwy am ddylunio gwasanaethau ar gyfer anghenion y pobl fydd yn eu defnyddio, gan herio eich rhagdybiaethau.  

Gwasanaethau gwell – edrych ar sut y gallwch chi edrych ar y gwasanaeth yn ei gyfanrwydd ac edrych am gyfleoedd i wneud gwelliannau a lleihau y posibilrwydd iddo fethu. Byddwch yn y pen draw yn cynnig gwasanaeth gwell i ddefnyddwyr ac i’ch sefydliad. 

Bydd y sesiwn yn cynnig: 

Rydym eisoes wedi cynnal y sesiwn gydag amryw o gynghorau, ac wedi cael adborth da iawn, gan gynnwys un gan Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Nedd Port Talbot: 

“Mae gwasanaethau digidol yn golygu llawer mwy na thechnoleg. Mae’r sesiwn yma yn dangos hynny, gan ganolbwyntio ar yr angen i ddylunio gwasanaethau o amgylch angen y defnyddiwr gan ddatblygu gwasanaethau mewn modd lawer mwy ystwyth a modern.  Gwasanaethau gwell, sy’n costio llai i’r treth dalwr a chreu systemau mae’r staff yn mwynhau gweithio gyda nhw – dyna wnewch chi ddysgu yn y sesiwn yma.” 

Mae’r sesiwn ymwybyddiaeth 90 munud wedi ei dylunio fel y gellir ei chynnal o fewn cyfarfod tîm arweinwyr ac yn cael ei chynnig ar lein trwy Microsoft Teams neu debyg. 

Rydym nawr yn derbyn archebion gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru rhwng Ionawr 2021 – Mawrth 2021.  Nodwch bod y sesiynau wedi eu hariannu yn llawn gennym ni yn ystod y cyfnod yma. 

Gallwch archebu y sesiwn ar gyfer eich Awdurdod Lleol trwy gysylltu gyda ni yma: learning@digitalpublicservices.gov.wales 

Sesiynau yn y dyfodol 

Os ydych chi’n gweithio mewn rhan arall o’r sector gyhoeddus yng Nghymru ac eisiau gwybodaeth am sut a phryd y gallwch chi archebu sesiwn ar gyfer eich tîm arwain, neu unrhyw ymholiad arall am ein cynnig dysgu a datblygu, cysylltwch gyda ni learning@digitalpublicservices.gov.wales