Cymunedau Arfer

“Grwpiau o bobl sy’n rhannu pryder neu angerdd am rywbeth maen nhw’n ei wneud yw Cymunedau Arfer – ac maen nhw’n dysgu sut i’w wneud yn well wrth iddyn nhw ryngweithio’n rheolaidd” (Etienne Wenger, 2005.)”

Trwy ein cymunedau, mi allwn ni greu gofod diogel i drafod ble gall pobl o gefndiroedd a sefydliadau gwahanol ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth, syniadau a phrofiad. Trwy rannu syniadau a dysgu gan ein gilydd mi allwn ni gefnogi twf mewn meddylfryd ac adeiladu cymunedau arfer cynaliadwy fydd yn helpu i gynyddu gallu a newid digidol yng Nghymru.

Fe all cymunedau gael eu creu gan swyddi cyffredin, technoleg mae ganddynt ddiddordeb ynddi neu ffordd benodol o weithio. Gall cymunedau helpu aelodau i roi lle o fewn eu swyddi o ddydd-i-ddydd i wella beth maen nhw yn ei wneud, gyda’i gilydd.

Rydym eisiau i’r cymunedau yma danio trafodaeth a chreu cynnwrf am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.  Bydd y cymunedau yma yn helpu i ddatblygu gallu ac yn arwain at newid digidol yng Nghymru. 

 Rydym yn edrych i weld pa gymunedau sydd eisoes yn bodoli ac os ydy creu cymuned newydd yn mynd i arwain at ddarparu gwasanaeth gwell. 

Eisiau cymryd rhan? 

Ydych chi’n rhan o gymuned arfer sy’n edrych ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?  Fyddech chi yn hoffi ymuno gydag un o’n cymunedau ni neu drafod cychwyn un newydd? Cysylltwch gyda ni. 

Ein cymunedau 

 Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog – Beth yw’r rhwystrau sy’n ein wynebu wrth ddatblygu gwasanaethau dwyieithog? Pa arfer da allwn ni ei rannu? A sut allwn ni sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei thrin yn gyfartal trwy gydol y broses?  Dyma rai o’r themâu sy’n cael eu trafod yn y gymuned arfer yma. Mae’r gymuned bellach yn cyfarfod yn gyson. Os hoffech chi ymuno, cofiwch gysylltu.

Safonau Gwasanaeth Digidol – rydym ar fin lansio cymuned yn ymwneud gyda’r safonau gwasanaethau digidol newydd i Gymru.  Sut ydym ni yn adeiladu gwasanaethau sydd yn cwrdd â’r gofynion?  Beth yw’r rhwystrau? Sut ydym ni yn gwybod beth sy’n edrych yn dda? Sut ydym ni yn mesur llwyddiant? Os hoffech chi ymuno gyda’r gymuned newydd yma, cysylltwch.