Sgiliau

Mae gweithio mewn ffyrdd digidol yn rhywbeth newydd  i amryw o staff ac uwch reolwyr yn y sector gyhoeddus. Tra bod criwiau bach o staff profiadol a medrus iawn yn arwain y gwaith o drawsnewid gwasanaethau digidol o fewn y sector gyhoeddus, mae diffyg cyffredinol mewn sgiliau a gallu digidol yn un o’r prif rwystrau ar gyfer trawsnewid. 

 Er mwyn mynd i’r afael gyda hyn rydym wedi: