Rhannu gwybodaeth

Dwy her y gwnaethom ddarganfod yn ystod y cam darganfod oedd diffyg safonau gwasanaeth cyffredin a diffyg rhannu gwybodaeth ar draws Cymru. Ers hynny, rydym wedi: