Prosiectau wedi’u cwblhau

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yn ymroi i weithio’n agored. Ynghyd â diweddaru am brosiectau ar ein blog, rydym yn cyhoeddi adroddiad cloi ar gyfer pob darn o waith yn cynnwys ein prif ganfyddiadau a’r gwersi a ddysgwyd.

Hefyd, rydym yn cyhoeddi’r adroddiadau cynnydd a gyflwynwn i Fwrdd Digidol Gweinidogol Llywodraeth Cymru bob chwarter.

Adroddiadau cloi

Fe’u cyhoeddir yma wrth gwblhau prosiectau neu pan fyddant yn cael eu symud i brosiectau byw.

Diweddariadau ar gynnydd