Gwella gwasanaethau mamolaeth gyda chofnodion digidol

Bydd rhaglen Mamolaeth Ddigidol Cymru yn helpu i gyflwyno cofnodion mamolaeth digidol i glinigwyr ac i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

Nod y prosiect

Mae’r tîm yn cynnal ymchwil gyda chlinigwyr ac i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau mamolaeth. Bydd yr ymchwil yn ein helpu i ddeall:   

Mae gwneud hyn yn ein helpu i ddechrau dod o hyd i ffyrdd o wella’r gwasanaeth cyffredinol. 

Y broblem i’w datrys

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth mamolaeth yng Nghymru yn dibynnu’n helaeth ar gofnodion clinigol ar bapur.  

Gall cyflwyno cofnodion mamolaeth digidol wella gwasanaethau mamolaeth drwy:   

Partneriaid

Tîm amlddisgyblaeth a gafodd ei sefydlu gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru sy’n cyflwyno’r rhaglen. 

Mae aelodau tîm CDPS yn gweithio ar ddylunio gwasanaethau ac ymchwil defnyddwyr.