Technoleg Sero Net adroddiad darganfod – camau nesaf 

Cynnwys

Camau nesaf

Byddwn yn mynd ati nawr i rannu ein prif ganfyddiadau â nifer o randdeiliaid, a chytuno â nhw ar y camau gweithredu er mwyn symud y gwaith hwn yn ei flaen.

Gallwch ddilyn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol ar Twitter, LinkedIn, neu gallwch gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y camau nesaf.

Darllen mwy

Peiriannau gwyrdd: sut y gall technoleg yn y gweithle achub y blaned

Cefnogi net sero gyda thechnoleg – sut mae ‘da’ yn edrych

‘Tech Net Zero’ – beth mae hynny yn ei olygu?

Tech net sero – cychwyn trwy ddeall y broblem

CDPS yn dyfarnu contract darganfod technoleg sero net