Prosiectau sydd wedi eu cyflawni a diweddariad ar gynnydd

Rydym ni eisiau rhannu diweddariadau a beth ydym ni yn ei ddysgu yn agored gyda chi fel bydd ein gwaith yn mynd rhagddo. Yn ogystal â’n blogs, byddwn yn creu adroddiad cloi ar gyfer pob darn o waith fydd yn cynnwys prif ganfyddiadau a beth ydym ni wedi ei ddysgu. Fe fyddwn ni hefyd yn rhannu yr adroddiadau cynnydd ydym ni yn ey cyflwyno i Fwrdd Digidol Gweinidogol Llywodraeth Cymru bob chwarter.

Adroddiadau cloi 

Bydd adroddiadau ar gael yma fel y byddwn yn cwblhau prosiectau neu pan fyddan nhw yn mynd yn fyw. 

Diweddariad ar gynnydd 

Cyflawniadau’r Cam Alffa a Gwersi a Ddysgwyd