Sylfeini Ystwyth ar gyfer timau (Dyddiadau newydd yn dod yn fuan)

Addas ar gyfer

Canlyniadau

Amlinelliad y cwrs

  1. Hanes Ystwyth
  1. Cylch bywyd y cynnyrch
  1. Rhythmau ac arferion Ystwyth
  1. Ymarfer dylunio gwefan symudol gan ddefnyddio dull sbrint
  1. Creu cynllun i ddechrau trawsnewid eich ffyrdd eich hun o weithio

Hyd

2 ddiwrnod

Cadw lle

Ar hyn o bryd, mae’r cyrsiau yma yn llawn tan Ebrill 2023. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r garfan hyfforddi nesaf, llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb..