Sylfeini Ystwyth ar gyfer arweinwyr (Dyddiadau newydd yn dod yn fuan)

Addas ar gyfer

Canlyniadau

Amlinelliad o’r cwrs

  1. Meithrin aeddfedrwydd digidol
  1. Pwrpas clir
  1. Rolau, cyfrifoldebau a ffyrdd o weithio clir
  1. Adlewyrchu a gwella
  1. Mae cynnydd i’w weld
  1. Sesiwn cynllunio rheolaidd
  1. Dysgu’n gyflym a newid cyfeiriad
  1. Amgylchedd diogel
  1. Creu cynllun i ddechrau trawsnewid eich ffyrdd eich hun o weithio

Hyd

2 ddiwrnod

Cadw lle

Ar hyn o bryd, mae’r cyrsiau yma yn llawn tan Ebrill 2023. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r garfan hyfforddi nesaf, llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb.