Digidol ac Ystwyth: yr hanfodion (Dyddiadau newydd yn dod yn fuan)

Addas ar gyfer

Canlyniadau

Amlinelliad y cwrs

  1. Beth yw digidol, Ystywth, a ffyrdd Ystwyth o weithio?
  1. Yr ymrwymiad i ddigidol gan Lywodraeth Cymru
  1. Hanes Ystwyth, sut a pham y daeth i’r amlwg?
  1. Sut mae timau Ystwyth yn gweithio?
  1. Sut mae dechrau trawsnewid digidol
  1. Creu cynllun i ddechrau trawsnewid eich ffyrdd eich hun o weithio

Hyd

3.5 awr

Cadw lle

Ar hyn o bryd, mae’r cyrsiau yma yn llawn tan Ebrill 2023. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r garfan hyfforddi nesaf, llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb.