Hyb Gwybodaeth

Byddwn yn creu prawf o gysyniad ar gyfer storfa gwybodaeth gydag enghreifftiau o arfer da o ran gwaith gweddnewid gwasanaethau cyhoeddus yn ddigidol a arweinir gan ddefnyddwyr sy’n digwydd yng Nghymru ac mewn mannau eraill. Gwelir yr enghreifftiau hyn yn aml mewn sefydliadau unigol, ond ni chânt eu rhannu’n eang. Trwy guradu catalog y gellir ei rannu o hanesion defnyddwyr, strategaethau digidol a chynlluniau digidol, byddwn yn cynorthwyo sefydliadau i gynnal gwaith ymchwil effeithiol gyda defnyddwyr a ffurfio cymunedau ymarfer i rannu a rhoi cyhoeddusrwydd i’r hyn sy’n gweithio’n dda a gwersi a ddysgwyd.

Disgwylir i’r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2021.