Darparu

Mae ein sgwad o arbenigwyr digidol yn gweithio gyda thimoedd o fewn sefydliadau i helpu i ddarparu gwasanaethau gwell a rhannu gwybodaeth a phrofiad. Mae ein sgwads yn arbenigwyr digidol mewn swyddi megis dadansoddwr busnes, datblygwr, dylunydd gwasanaeth, rheolwr darparu ystwyth, pensaer ac arweinydd profiad defnyddwyr. 

Bydd ein sgwad gyntaf o arbenigwyr yn cynnig y sgiliau a’r gallu i arwain a dangos ffordd ystwyth o weithio wrth ddarparu gwasanaeth wedi ei deilwra ar gyfer y defnyddiwr.

Cynnydd hyd yn hyn:

Rydym nawr yn gweithio gyda sefydliadau yn y sector gyhoeddus yng Nghymru i weithio mewn ffordd ystwyth, er mwyn deall anghenion y defnyddiwr a’r problemau sydd angen eu datrys.

Mae’r gwaith presennol yn cynnwys: