Cysylltu â’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

E-bost

Ymholiadau cyffredinol: gwybodaeth@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru

Ymholiadau’r wasg: cyfathrebu@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru

Twitter: @cdps_cymru

Ewch i’n tudalen LinkedIn.

Gwyliwch recordiadau o’n gweminarau a’n harddangosfeydd ar ein sianel YouTube.