Cyfres Rhannu Gwybodaeth 4 – Sgiliau a Gallu

Diolch enfawr i bawb a ymunodd â’n gweminar cyfres rhannu gwybodaeth yr wythnos hon. Nod y gyfres yw darparu cymaint o gyfleoedd â phosib ar gyfer rhannu gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu. Yn ystod gweminar y mis hwn daeth dros 30 o bobl o bob rhan o Gymru ynghyd i edrych ar sut rydym yn meithrin y sgiliau a’r gallu i gefnogi darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Trosolwg o’r sesiwn 

I ddechrau’r sesiwn clywodd y grŵp gan Tom Crick, sydd yn Athro Addysg a Pholisi Digidol ym Mhrifysgol Abertawe ac yn aelod o Banel Cynghori’r Ganolfan. Yna gan Simon Renault, Cyfarwyddwr Busnes y Ganolfan a Jo Carter o gwmni ServiceWorks. Rhai o bwyntiau allweddol y tri siaradwr oedd: 

Roedd y sesiwn holi ac ateb a’r drafodaeth a ddilynodd yn ymdrin â rôl y trydydd sector yng Nghymru, rhagdybiaethau ynghylch gallu digidol pobl ifanc, sut i ymgysylltu â’r sector gyhoeddus ehangach yng Nghymru a’r angen i ddefnyddio fframweithiau a safonau i gefnogi cymwyseddau proffesiynol. 

Wedi colli’r gweminar? 

Os nad oeddech yn gallu ymuno gyda ni, mae recordiad o’r sgwrs ar gael yma:  

https://us02web.zoom.us/rec/share/cF0A6FGkoKDVocK4L6USaeQqMufBd6sXV0b0QYbRzaOQQ2lI-9wY7HI5fhN_nJ4I.uFn7wU-X1tN8v2eH?startTime=1615380863000

Ein gweminar nesaf

Byddwn yn rhannu manylion ein gweminar nesaf a sut i gofrestru’n fuan. Gan edrych ymlaen i’ch gweld yno!