Safonau Technegol

Bydd safonau technegol cyffredin yn darparu set o feini prawf i helpu sefydliadau i ddylunio, adeiladu a phrynu technoleg.

Byddwn yn gweithio gydag ymarferwyr sy’n cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus i nodi, dylunio a rhannu safonau technegol i’w defnyddio ar gyfer pob prosiect neu raglen technoleg. Bydd hyn yn helpu pob un ohonom i ddefnyddio technoleg sy’n diwallu angen defnyddwyr, yn hawdd i’w rhannu a’i chynnal, y gellir ei graddio i’w defnyddio yn y dyfodol, ac yn darparu gwerth am arian. Hefyd, byddwn yn datblygu arweiniad ac astudiaethau achos i helpu sefydliadau i weithredu’r safonau hynny a rhannu dysgu ac arfer da.

Mae Cod Ymarfer Technoleg Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) yn rhoi enghraifft o’r hyn y dylai sefydliadau ei ystyried ar gyfer pob prosiect a rhaglen.

Os oes gennych chi syniadau i’w rhannu neu eisiau cymryd rhan, yna cysylltwch.