Blog

Diweddariadau a thrafodaeth ar ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Five people learning over one laptop

Cymunedau, offer a hygyrchedd – y dair blaenoriaeth ar gyfer dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Cymunedau, offer a hygyrchedd – Mae Pennaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y defnyddiwr yma’n CDPS, Jo Goodwin, yn amlinellu tair blaenoriaeth ar gyfer y math yma o ddylunio, wrth iddi ddechrau yn ei swydd newydd.

Sut mae Awdurdod Cyllid Cymru yn cyflawni canlyniadau dyled gwell

Mae tîm newydd gan Awdurdod Cyllid Cymru sy’n ffocysu ar leihau ac atal dyled trethdalwyr – gyda chefnogaeth CDPS.

Sut i gynhyrchu adroddiad blynyddol fydd pobl yn siŵr o’i ddarllen

Beth am wneud hanes blwyddyn eich sefydliad ar ffurf wefan fach, ynghyd â chyflwyniadau fideo yn hytrach na llun o swyddog yn gafael mewn beiro.

6 ffordd y gall sector cyhoeddus digidol helpu Cymru i gyrraedd sero net

Mae prosiect darganfod gan CDPS ynglŷn â thechnoleg trydydd sector a llywodraeth wyrddach wedi siarad â gweision cyhoeddus ledled Cymru – dyma beth ganfuon nhw.

Sicrhau meddylfryd dylunio i gaffael yn CDPS

Sut mae agor ceisiadau i ystod mor eang â phosibl o ddarparwyr? Gwneud y gwaith papur mor syml ac eglur â phosib.

Pam bod cymunedau gweithle o bwys

Gall cymuned gweithle fod yn un fewnol neu’n fwy eang , ond, mae’n ymddangos fod gan bob grŵp rhywbeth yn gyffredin.

Amser adnewyddu peiriant gwybodaeth ysgolion

Mabolgampau, derbyn pyrdau ysgol am ddim, fflagio gofal cymdeithasol – Mae CDPS yn helpu caffael y system sy’n hanfodol i drîn data rheoli ysgolion, sy’n canolbwyntio yn benodol ar anghenion y defnyddiwr.

Gwaith ymchwil CDPS yn amlygu heriau yn ymwneud â mynediad at wasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru

Dylai’r bobl y mae technolegau digidol ar gyfer y cyhoedd yn effeithio arnynt yn uniongyrchol – sef dinasyddion Cymru – ymwneud â phob cam o’u dylunio.

All Cymru harneisio pŵer yr oes ddigidol?

Chwe mis i mewn i’w rôl – gyda Harriet Green – fel Prif Weithredwyr ar y cyd CDPS, mae Myra Hunt yn gosod yr heriau trawsnewidiol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru, a lle y gall y sefydliad hwn wneud gwahaniaeth.

Pa awdurdodau lleol sy’n gallu dangos y ffordd ddigidol?

Ystyriodd tîm Adolygu’r Dirwedd Ddigidol CDPS symlrwydd, effaith a swm wrth ddewis gwasanaethau ‘enghreifftiol’.

Gôl! Gwneud i grantiau Chwaraeon Cymru gyrraedd ymhellach

Mae partneriaeth a ffurfiwyd gan CDPS i wneud ceisiadau am grantiau chwaraeon cymunedol yn fwy cynhwysol eisoes wedi arwain at brosesu cyflymach a llai o wrthodiadau.

Meddalwedd a rennir neu feddalwedd gyffredin? Defnyddio’r un feddalwedd yng Nghymru

Mae angen i wasanaethau cyhoeddus ganfod eu nerth cyfunol o ran cynhyrchion digidol, yn ôl Adolygiad CDPS o’r Dirwedd.

Five people learning over one laptop

Cymunedau, offer a hygyrchedd – y dair blaenoriaeth ar gyfer dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Cymunedau, offer a hygyrchedd – Mae Pennaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y defnyddiwr yma’n CDPS, Jo Goodwin, yn amlinellu tair blaenoriaeth ar gyfer y math yma o ddylunio, wrth iddi ddechrau yn ei swydd newydd.

Sut mae Awdurdod Cyllid Cymru yn cyflawni canlyniadau dyled gwell

Mae tîm newydd gan Awdurdod Cyllid Cymru sy’n ffocysu ar leihau ac atal dyled trethdalwyr – gyda chefnogaeth CDPS.

Sut i gynhyrchu adroddiad blynyddol fydd pobl yn siŵr o’i ddarllen

Beth am wneud hanes blwyddyn eich sefydliad ar ffurf wefan fach, ynghyd â chyflwyniadau fideo yn hytrach na llun o swyddog yn gafael mewn beiro.

6 ffordd y gall sector cyhoeddus digidol helpu Cymru i gyrraedd sero net

Mae prosiect darganfod gan CDPS ynglŷn â thechnoleg trydydd sector a llywodraeth wyrddach wedi siarad â gweision cyhoeddus ledled Cymru – dyma beth ganfuon nhw.

Sicrhau meddylfryd dylunio i gaffael yn CDPS

Sut mae agor ceisiadau i ystod mor eang â phosibl o ddarparwyr? Gwneud y gwaith papur mor syml ac eglur â phosib.

Pam bod cymunedau gweithle o bwys

Gall cymuned gweithle fod yn un fewnol neu’n fwy eang , ond, mae’n ymddangos fod gan bob grŵp rhywbeth yn gyffredin.

Amser adnewyddu peiriant gwybodaeth ysgolion

Mabolgampau, derbyn pyrdau ysgol am ddim, fflagio gofal cymdeithasol – Mae CDPS yn helpu caffael y system sy’n hanfodol i drîn data rheoli ysgolion, sy’n canolbwyntio yn benodol ar anghenion y defnyddiwr.

Gwaith ymchwil CDPS yn amlygu heriau yn ymwneud â mynediad at wasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru

Dylai’r bobl y mae technolegau digidol ar gyfer y cyhoedd yn effeithio arnynt yn uniongyrchol – sef dinasyddion Cymru – ymwneud â phob cam o’u dylunio.

All Cymru harneisio pŵer yr oes ddigidol?

Chwe mis i mewn i’w rôl – gyda Harriet Green – fel Prif Weithredwyr ar y cyd CDPS, mae Myra Hunt yn gosod yr heriau trawsnewidiol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru, a lle y gall y sefydliad hwn wneud gwahaniaeth.

Pa awdurdodau lleol sy’n gallu dangos y ffordd ddigidol?

Ystyriodd tîm Adolygu’r Dirwedd Ddigidol CDPS symlrwydd, effaith a swm wrth ddewis gwasanaethau ‘enghreifftiol’.

Gôl! Gwneud i grantiau Chwaraeon Cymru gyrraedd ymhellach

Mae partneriaeth a ffurfiwyd gan CDPS i wneud ceisiadau am grantiau chwaraeon cymunedol yn fwy cynhwysol eisoes wedi arwain at brosesu cyflymach a llai o wrthodiadau.

Meddalwedd a rennir neu feddalwedd gyffredin? Defnyddio’r un feddalwedd yng Nghymru

Mae angen i wasanaethau cyhoeddus ganfod eu nerth cyfunol o ran cynhyrchion digidol, yn ôl Adolygiad CDPS o’r Dirwedd.