Blog

Diweddariadau a thrafodaeth ar ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Mae CDPS yn cofleidio cydraddoldeb ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Gyda lansiad ein hadroddiad bwlch cyflog rhywiau cyntaf erioed, gofynnwn i staff benywaidd CDPS rannu sut maen nhw’n teimlo ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Adfywio brand i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Sut mae esbonio CDPS i un o’n perthnasau? Neu rywun sydd heb glywed amdanon ni o’r blaen? Ein cynllunydd gweledol, Josh Rousen, sy’n esbonio’r angen am adnewyddu brand.

Sut i gadw staff yn hapus yn eich sefydliad

Mae yna gamau y gall cyflogwyr eu cymryd i sicrhau bod staff yn hapus ac yn aros yn eich sefydliad, meddai Lauren Power, ein Partner Talent

Rhannu, dysgu a meithrin dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn CDPS

Dyma’r Pennaeth Dylunio sy’n canolbwyntio ar y Defnyddiwr, Jo Goodwin, yn sôn am y cynnydd rydyn ni wedi’i wneud hyd yn hyn, a beth sydd i ddod nesaf…

Pa mor hir ddylai’r broses recriwtio fod?

Mae ein Partner Talent, Lauren Power yn trafod sut beth yw’r broses recriwtio yn CDPS a pha mor hir mae’n cymryd i lenwi rôl.

Sut mae gweithio i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi agor fy llygaid

Mae Poppy Evans, ein Rheolwr Cyflawni Cysylltiol, yn dweud wrthym sut brofiad yw gwneud cais am rôl newydd gyda CDPS, a sut mae’r cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael wedi agor ei llygaid.

Rhoi gwasanaethau mwy cyson i ddefnyddwyr yn ystod yr argyfwng costau byw

Beth fyddwn yn ei wneud nesaf wedi’r gweithdy dylunio cynnwys er mwyn gwneud gwasanaethau a’r buddion sydd ar gael i bob Cymru yn fwy cyson ac yn haws eu llywio.

Gwella’r broses ragnodi mewn ysbytai gan flaenoriaethu anghenion denfyddwyr

Sut rydym yn casglu tystiolaeth am anghenion denfyddwyr er mwyn canfod risgau, heriau a chyfleoedd rhagnodi electronig – a sut y gall helpu byrddau iechyd i arbed arian – gan ddefnyddio adborth a phrofiad y defnyddwyr ar y pryd.

Sut i ddenu talent i rolau digidol, data a thechnoleg

Mewn ymateb i argyfwng y sector cyhoeddus wrth ddenu, recriwtio a chadw staff o fewn y gofod digidol, data a thechnoleg (DDaT), dyma rai syniadau ar sut i ddenu talent ddigidol.

Symud tuag at bresgripsiynau electronig yng Nghymru

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu trwy weithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), ymweld â fferyllfeydd a meddygfeydd, a siarad â phobl sydd angen meddyginiaeth.

Systemau rheoli gwybodaeth ysgolion – ein canfyddiadau

Mae cyfnod darganfod y system rheoli gwybodaeth ysgolion wedi amlygu ystod eang o anghenion defnyddwyr y gwasanaeth, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill sydd ag anghenion.

A group working together on a project

Dysgu trwy greu pethau: cyflwyno arbrawf

Dyma’r tîm y tu ôl i Dysgu trwy greu yn cyflwyno eu labordy digidol arbrofol sy’n archwilio sut mae pobl yn dysgu drwy greu pethau.

Mae CDPS yn cofleidio cydraddoldeb ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Gyda lansiad ein hadroddiad bwlch cyflog rhywiau cyntaf erioed, gofynnwn i staff benywaidd CDPS rannu sut maen nhw’n teimlo ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Adfywio brand i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Sut mae esbonio CDPS i un o’n perthnasau? Neu rywun sydd heb glywed amdanon ni o’r blaen? Ein cynllunydd gweledol, Josh Rousen, sy’n esbonio’r angen am adnewyddu brand.

Sut i gadw staff yn hapus yn eich sefydliad

Mae yna gamau y gall cyflogwyr eu cymryd i sicrhau bod staff yn hapus ac yn aros yn eich sefydliad, meddai Lauren Power, ein Partner Talent

Rhannu, dysgu a meithrin dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn CDPS

Dyma’r Pennaeth Dylunio sy’n canolbwyntio ar y Defnyddiwr, Jo Goodwin, yn sôn am y cynnydd rydyn ni wedi’i wneud hyd yn hyn, a beth sydd i ddod nesaf…

Pa mor hir ddylai’r broses recriwtio fod?

Mae ein Partner Talent, Lauren Power yn trafod sut beth yw’r broses recriwtio yn CDPS a pha mor hir mae’n cymryd i lenwi rôl.

Sut mae gweithio i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi agor fy llygaid

Mae Poppy Evans, ein Rheolwr Cyflawni Cysylltiol, yn dweud wrthym sut brofiad yw gwneud cais am rôl newydd gyda CDPS, a sut mae’r cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael wedi agor ei llygaid.

Rhoi gwasanaethau mwy cyson i ddefnyddwyr yn ystod yr argyfwng costau byw

Beth fyddwn yn ei wneud nesaf wedi’r gweithdy dylunio cynnwys er mwyn gwneud gwasanaethau a’r buddion sydd ar gael i bob Cymru yn fwy cyson ac yn haws eu llywio.

Gwella’r broses ragnodi mewn ysbytai gan flaenoriaethu anghenion denfyddwyr

Sut rydym yn casglu tystiolaeth am anghenion denfyddwyr er mwyn canfod risgau, heriau a chyfleoedd rhagnodi electronig – a sut y gall helpu byrddau iechyd i arbed arian – gan ddefnyddio adborth a phrofiad y defnyddwyr ar y pryd.

Sut i ddenu talent i rolau digidol, data a thechnoleg

Mewn ymateb i argyfwng y sector cyhoeddus wrth ddenu, recriwtio a chadw staff o fewn y gofod digidol, data a thechnoleg (DDaT), dyma rai syniadau ar sut i ddenu talent ddigidol.

Symud tuag at bresgripsiynau electronig yng Nghymru

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu trwy weithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), ymweld â fferyllfeydd a meddygfeydd, a siarad â phobl sydd angen meddyginiaeth.

Systemau rheoli gwybodaeth ysgolion – ein canfyddiadau

Mae cyfnod darganfod y system rheoli gwybodaeth ysgolion wedi amlygu ystod eang o anghenion defnyddwyr y gwasanaeth, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill sydd ag anghenion.

A group working together on a project

Dysgu trwy greu pethau: cyflwyno arbrawf

Dyma’r tîm y tu ôl i Dysgu trwy greu yn cyflwyno eu labordy digidol arbrofol sy’n archwilio sut mae pobl yn dysgu drwy greu pethau.