Blog

Diweddariadau a thrafodaeth ar ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Pa mor hir ddylai’r broses recriwtio fod?

Mae ein Partner Talent, Lauren Power yn trafod sut beth yw’r broses recriwtio yn CDPS a pha mor hir mae’n cymryd i lenwi rôl.

Sut mae gweithio i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi agor fy llygaid

Mae Poppy Evans, ein Rheolwr Cyflawni Cysylltiol, yn dweud wrthym sut brofiad yw gwneud cais am rôl newydd gyda CDPS, a sut mae’r cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael wedi agor ei llygaid.

Rhoi gwasanaethau mwy cyson i ddefnyddwyr yn ystod yr argyfwng costau byw

Beth fyddwn yn ei wneud nesaf wedi’r gweithdy dylunio cynnwys er mwyn gwneud gwasanaethau a’r buddion sydd ar gael i bob Cymru yn fwy cyson ac yn haws eu llywio.

Gwella’r broses ragnodi mewn ysbytai gan flaenoriaethu anghenion denfyddwyr

Sut rydym yn casglu tystiolaeth am anghenion denfyddwyr er mwyn canfod risgau, heriau a chyfleoedd rhagnodi electronig – a sut y gall helpu byrddau iechyd i arbed arian – gan ddefnyddio adborth a phrofiad y defnyddwyr ar y pryd.

Sut i ddenu talent i rolau digidol, data a thechnoleg

Mewn ymateb i argyfwng y sector cyhoeddus wrth ddenu, recriwtio a chadw staff o fewn y gofod digidol, data a thechnoleg (DDaT), dyma rai syniadau ar sut i ddenu talent ddigidol.

Symud tuag at bresgripsiynau electronig yng Nghymru

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu trwy weithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), ymweld â fferyllfeydd a meddygfeydd, a siarad â phobl sydd angen meddyginiaeth.

Systemau rheoli gwybodaeth ysgolion – ein canfyddiadau

Mae cyfnod darganfod y system rheoli gwybodaeth ysgolion wedi amlygu ystod eang o anghenion defnyddwyr y gwasanaeth, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill sydd ag anghenion.

A group working together on a project

Dysgu trwy greu pethau: cyflwyno arbrawf

Dyma’r tîm y tu ôl i Dysgu trwy greu yn cyflwyno eu labordy digidol arbrofol sy’n archwilio sut mae pobl yn dysgu drwy greu pethau.

Dod ynghyd i wella ansawdd gwasanaethau presgripsiwn yng Nghymru

Pam fod 2 sefydliad ag arbenigeddau gwahanol yn dod at ei gilydd i greu canlyniadau gwell er lles cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

CDPS a’r prif swyddogion digidol yn amlinellu blaenoriaethau Cymru

Yn eu cofnod cyntaf ar y blog, mae prif swyddogion digidol Cymru a CDPS yn amlinellu eu blaenoriaethau ar gyfer Cymru dros y misoedd nesaf.

Cyrsiau hyfforddi Ystwyth: ein hiteriad cyntaf o Campws Digidol

Yn dilyn ymchwil defnyddwyr, rydym wedi lansio 3 chwrs hyfforddi Ystwyth newydd sy’n addas ar gyfer timau ac arweinwyr sy’n darparu gwasanaethau sector cyhoeddus yng Nghymru.

O ddata i ddyled, beth rydw i wedi ei ddysgu wrth weithio gyda CDPS

Yn y post blog yma gan gyfrannwr allanol, mae Neil Butt yn disgrifio sut wnaeth gweithio â CDPS roi llwyfan i Awdurdod Cyllid Cymru i newid y ffordd roeddent yn rheoli a darparu gwasanaethau.

Pa mor hir ddylai’r broses recriwtio fod?

Mae ein Partner Talent, Lauren Power yn trafod sut beth yw’r broses recriwtio yn CDPS a pha mor hir mae’n cymryd i lenwi rôl.

Sut mae gweithio i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi agor fy llygaid

Mae Poppy Evans, ein Rheolwr Cyflawni Cysylltiol, yn dweud wrthym sut brofiad yw gwneud cais am rôl newydd gyda CDPS, a sut mae’r cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael wedi agor ei llygaid.

Rhoi gwasanaethau mwy cyson i ddefnyddwyr yn ystod yr argyfwng costau byw

Beth fyddwn yn ei wneud nesaf wedi’r gweithdy dylunio cynnwys er mwyn gwneud gwasanaethau a’r buddion sydd ar gael i bob Cymru yn fwy cyson ac yn haws eu llywio.

Gwella’r broses ragnodi mewn ysbytai gan flaenoriaethu anghenion denfyddwyr

Sut rydym yn casglu tystiolaeth am anghenion denfyddwyr er mwyn canfod risgau, heriau a chyfleoedd rhagnodi electronig – a sut y gall helpu byrddau iechyd i arbed arian – gan ddefnyddio adborth a phrofiad y defnyddwyr ar y pryd.

Sut i ddenu talent i rolau digidol, data a thechnoleg

Mewn ymateb i argyfwng y sector cyhoeddus wrth ddenu, recriwtio a chadw staff o fewn y gofod digidol, data a thechnoleg (DDaT), dyma rai syniadau ar sut i ddenu talent ddigidol.

Symud tuag at bresgripsiynau electronig yng Nghymru

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu trwy weithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), ymweld â fferyllfeydd a meddygfeydd, a siarad â phobl sydd angen meddyginiaeth.

Systemau rheoli gwybodaeth ysgolion – ein canfyddiadau

Mae cyfnod darganfod y system rheoli gwybodaeth ysgolion wedi amlygu ystod eang o anghenion defnyddwyr y gwasanaeth, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill sydd ag anghenion.

A group working together on a project

Dysgu trwy greu pethau: cyflwyno arbrawf

Dyma’r tîm y tu ôl i Dysgu trwy greu yn cyflwyno eu labordy digidol arbrofol sy’n archwilio sut mae pobl yn dysgu drwy greu pethau.

Dod ynghyd i wella ansawdd gwasanaethau presgripsiwn yng Nghymru

Pam fod 2 sefydliad ag arbenigeddau gwahanol yn dod at ei gilydd i greu canlyniadau gwell er lles cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

CDPS a’r prif swyddogion digidol yn amlinellu blaenoriaethau Cymru

Yn eu cofnod cyntaf ar y blog, mae prif swyddogion digidol Cymru a CDPS yn amlinellu eu blaenoriaethau ar gyfer Cymru dros y misoedd nesaf.

Cyrsiau hyfforddi Ystwyth: ein hiteriad cyntaf o Campws Digidol

Yn dilyn ymchwil defnyddwyr, rydym wedi lansio 3 chwrs hyfforddi Ystwyth newydd sy’n addas ar gyfer timau ac arweinwyr sy’n darparu gwasanaethau sector cyhoeddus yng Nghymru.

O ddata i ddyled, beth rydw i wedi ei ddysgu wrth weithio gyda CDPS

Yn y post blog yma gan gyfrannwr allanol, mae Neil Butt yn disgrifio sut wnaeth gweithio â CDPS roi llwyfan i Awdurdod Cyllid Cymru i newid y ffordd roeddent yn rheoli a darparu gwasanaethau.