Blog

National Library of L

Sut gallwn ni ‘ganolbwyntio ar y defnyddiwr’? – Astudiaeth achos

Yn rhan o’n hadolygiad o’r dirwedd ddigidol, rydyn ni wedi bod yn siarad â sefydliadau o bob rhan o Gymru. Yn y postiad blog hwn, rydyn ni’n rhannu profiad Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar eu taith i ‘ganolbwyntio’n fwy ar y defnyddiwr’. 

An open laptop, coffee mug and notebook on a table

Cyfres rhannu gwybodaeth – Defnyddio data i wneud penderfyniadau

Ymunwch â ni yn ein gweminar rhannu gwybodaeth nesaf i archwilio sut gall data gael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau o fewn dylunio gwasanaeth. 

Two people shaking hands

Contract hyfforddi sgiliau a gallu wedi’i ddyfarnu

Ein cenhadaeth yw datblygu gallu digidol mewn sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus trwy raglen gynhwysfawr o hyfforddiant a chymorth. Mae’r postiad blog hwn yn amlinellu ein profiad diweddar o ddewis cyflenwr i’n helpu i gyflawni hyn. 

Natural Resources Wales logo

Dod â’n strategaeth ddigidol yn fyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’r Ganolfan Gwasanaethau Digidol Cyhoeddus (CDPS) yn gweithio mewn partneriaeth ar ddarn cyntaf CNC o ddylunio gwasanaeth ystwyth sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. 

Someone writing on a notepad.

Prototeip i gychwyn sgwrs

Mae ein prototeipiau’n canolbwyntio ar y meysydd allweddol a godwyd fel materion yn ystod y cam darganfod. Meysydd rhyngweithio gan ddefnyddwyr fel cofrestru ar gyfer cyfrif hyd at ymgeisio am grant.

People sat round a desk working

“Mae ymchwil defnyddwyr yn ymdrech dîm”, ond beth mae hynny’n ei olygu, yn ymarferol?

Mae pawb yn deall rôl ymchwilydd mewn prosiect, neu o leiaf maen nhw’n meddwl eu bod yn deall hynny. Ond mae cynnal cyfweliadau a dweud wrth bobl eraill beth mae’r ymchwilydd wedi’i ddysgu yn golygu mwy na hyn.

Someone typing on a laptop

Gweminar Rhannu Gwybodaeth – Dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Yn ein gweminar ddiweddaraf i rannu gwybodaeth, edrychom ar ddylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr wedi’i seilio ar Safonau Gwasanaeth Digidol.

Laptop with pie charts and graphs on screen

Cymunedau Data: Amser i Ddweud Eich Dweud

Mae Rhwydwaith Arweinwyr Data Cymru yn cynnwys arweinwyr data o adrannau Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, y sector iechyd a chyrff cyhoeddus datganoledig gan gynnwys ein hunain. Nod y grŵp yw gwella sut mae data’n cael ei reoli, ei ddefnyddio a’i rannu er mwyn cyflawni’r nod o ran data a chydweithio sydd yn y Strategaeth Ddigidol i Gymru.

Someone using trello on their laptop

Adolygiad o’r tirwedd digidol – blas o’n trafodaethau diweddar

Ers ein diweddariad diwethaf ar yr adolygiad tirwedd digidol, mae’r tîm wedi gwneud llawer iawn o waith gyda sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Rydym wedi siarad â bron i gant o wahanol sefydliadau, a chyda thimau sy’n gyfrifol am ddarparu dros bum cant o wasanaethau.

Crumpled up pieces of paper on a desk

Cyfathrebu ystwyth yn y byd go iawn

Yr wythnos diweddaf cefais y cyfle i hwyluso sesiwn fel rhan o’n Cymuned Arfer Cyfathrebu Digidol. Giles Turnbull oedd y siaradwr gwadd. Giles ydi awdur ‘The Agile Comms Handbook’; llyfr di-flewyn ar dafod a di-lol am sut i weithio’n glir, yn greadigol ac yn agored.

Someone highlighting their notes

Rhannu Gwybodaeth – Dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar rhannu gwybodaeth nesaf pan fyddwn ni’n edrych ar ddylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

CDPS advisory panel on a zoom call on a laptop

Ein Panel Ymgynghori: Blwyddyn yn Ddiweddarach 

Bwyddyn yn ôl, wnaethon ni benodi panel ymgynghori. Sefydlwyd y panel un ar ddeg person i helpu newid cyfeiriad y CDPS, i rannu eu profiadau a’u dealltwriaeth ac i fod yn llais cyhoeddus cefnogol ar drawsnewid digidol gan gyd-weithio yn agos â’n Prif Weithredwr, Sally Meecham.