Safonau Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru – beth sydd nesaf?

Yn ôl ym mis Medi, fe rannon ni ein drafft cyntaf o’r Safonau Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru gyda chi. Roedden ni eisiau clywed eich barn amdanynt.

Cyflwyno panel prentisiaid y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Pan gefais fy mhenodi’n Gadeirydd CDPS, roeddwn yn gwybod fy mod eisiau panel cynghori i’m cynorthwyo wrth ffurfio’r Ganolfan yn y lle cyntaf. Roedd yn bwysig bod ystod eang o brofiad a chefndiroedd gan y panel ac y byddai’n barod i fy herio i a herio cynnydd a chyfeiriad y Ganolfan.

Delwedd y panel cynghori

Penodi panel cynghori ar gyfer Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Mae panel cynghori ag un ar ddeg o unigolion wedi’i sefydlu i helpu llywio cyfeiriad Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS).

Cynnal prosiect darganfod cyflym gyda sawl awdurdod lleol

Sut gallwn ni gydbwyso anghenion defnyddwyr ag anghenion, strategaeth a chyfyngiadau sefydliad? Sut gallwn ni gydweithio’n llwyddiannus ar draws awdurdodau lleol? Sut gallwn ni ddechrau ymsefydlu gweddnewid digidol?

Creu hyb gwybodaeth

Pan wnaethon ni gyflwyno ein hunain y diwrnod o’r blaen, fe ddywedon ni y byddem yn dechrau 3 darn o waith. Un ohonyn nhw yw “hyb gwybodaeth”.

Someone drawing a diagram on a whiteboard

Cydweithio a dysgu – sut brofiad ydoedd i ni!

Ni yw’r tri rheolwr prosiect o @CyngorCnPT, @BlaenauGwentCBC, @torfaencouncil sy’n gweithio gyda sgwad gweddnewid digidol gyntaf y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

Logo Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Cyflwyno ein criw

Y prosiect cyntaf i ddechrau arni yw ein criw yn edrych ar weddnewid digidol. Un o’r heriau i’r sector cyhoeddus yng Nghymru yw dod o hyd i’r arbenigedd a’r sgiliau i ddechrau gweithio mewn ffordd wahanol, a llunio gwasanaethau sydd ag anghenion defnyddwyr wrth wraidd iddynt.

CDPS Logo

Croeso i Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS)

Croeso i Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS)