Gweithiwch gyda ni

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda ni?

Swyddi gwag

Bydd nifer o swyddi parhaol a dros dro ar gael wrth i waith CDPS Cymru fynd rhagddo.

Rolau Rheolwr Cyflawni (Swyddi Contract)

Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog

Cyfleoedd ar gyfer cynigion

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau yn y sector breifat ac trydydd sector i gefnogi gwaith y sector gyhoeddus yng Nghymru. Rydym eisiau cefnogi ac ysgogi economi Cymru, felly hoffem glywed gennych, yn arbennig os ydych wedi’ch lleoli yng Nghymru.

Gwahoddiad Archwilio Mewnol i’r Tendr:

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/f256e3e2-73e2-4db0-9032-47e3f9eee241

https://www.sell2wales.gov.wales/SOCInformation.aspx

Yn cau: 2 Tachwedd 2021, 5pm

Partner Recriwtio Llawn Amser:

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/19c75db5-3f44-4851-8ac1-472db4dc58a8

https://www.sell2wales.gov.wales/SOCInformation.aspx

Yn cau: 2 Tachwedd 2021, 12pm