Gweithiwch gyda ni

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda ni?

Swyddi gwag

Bydd nifer o swyddi parhaol a dros dro ar gael wrth i waith CDPS Cymru fynd rhagddo.

Gallwch weld ein swyddi gwag presennol yma:

Swyddog Cyfathrebu

Dylunydd Cynnwys

Pennaeth Sgiliau a Gallu Digidol

Pennaeth Safonau

Rheolwr Cynnyrch

Cyfleoedd ar gyfer cynigion

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau yn y sector breifat i gefnogi gwaith y sector gyhoeddus yng Nghymru. Rydym eisiau cefnogi ac ysgogi economi Cymru, felly hoffem glywed gennych, yn arbennig os ydych wedi’ch lleoli yng Nghymru.

Gallwch weld ein cyfleoedd presennol ar gyfer cynigion yma:

Does gennym ni ddim cyfleoedd ar hyn o bryd, ond gwiriwch eto cyn hir