Beth ydym ni yn ei wneud

Rydym wedi canolbwyntio ar

Rydym yn parhau i ddatblygu rhain, yn ogystal â chreu gwaelodlin ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, cynyddu nifer y sgwads digidol a chefnogi sefydliadau i weithio tuag at y safonau ydym ni wedi eu gosod.