Allech chi fod yn ein Rheolwr Cymuned newydd?

Yn CDPS rydym wedi dechrau creu cymunedau o amgylch ein safonau gwasanaeth digidol er mwyn cynnig gofod i bobl ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth a syniadau. 

Rydym eisiau i’r cymunedau yma gynnig rhywbeth o werth, lle saff i drafod yn agored a chreu bwrlwm o amgylch gwasanaethau cyhoeddus digidol, gan rannu arfer da a datblygu sgiliau digidol. 

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Reolwr Cymuned i’n helpu ni i wneud hyn. Eich rôl chi fydd adeiladu cymunedau arfer ar draws y proffesiwn digidol.  Byddwch yn adnabod, cysylltu a chydweithio gyda phobl sy’n awyddus i greu cymunedau arfer fydd yn barod i drafod yn agored, i rannu ac i ddysgu gan ei gilydd ac yn gefnogol o’r safonau gwasanaeth digidol.  

Rydym eisoes wedi cychwyn cymuned yn trafod adeiladu gwasanaethau dwyieithog a safonau gwasanaethau yn gyffredinol. Rydym nawr eisiau gwneud mwy. Rydym eisiau rhywun sy’n deall pa gymunedau neu grwpiau tebyg sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru, gan adeiladu ar hynny.  

Rydym eisiau rhoi’r cyfle i unrhyw un sy’n adeiladu gwasanaethau gwell yng Nghymru i rannu eu llwyddiannau, eu methiannau a beth maent wedi ei ddysgu. Gan gydweithio gydag aelodau’r gymuned, byddwch yn dod i ddeall anghenion defnyddwyr, sialensau a heriau. 

Rydym yn chwilio am rhywun i gefnogi ac adeiladu cymunedau sy’n ymddiried, cefnogi a dysgu gan ei gilydd, gan ddatblygu gallu.   Bydd y swydd Rheolwr Cymuned yn rhan o’r tîm cyfathrebu ac ymgysylltu. 

Os ydych chi’n meddwl mai chi ydy’r person hwnnw, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Gallwch gael mwy o fanylion, yn cynnwys sut i wneud cais, yma.  

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy dydd Llun, 26 Ebrill.