Adnoddau

Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru

O weithio’n agored i ddeall defnyddwyr a’u hanghenion, fframwaith y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol ar gyfer adeiladau gwasanaethau gwell i Gymru.

Deall ‘Ystwyth’

Beth yw darganfod, alffa, beta a byw, a pham y gall ‘methu’n gyflym’ arwain yn y pen draw at lwyddiant.

Offer a thempledi i ddenu, recriwtio a chadw talent

Offer a thempledi ar gyfer recriwtwyr a rheolwyr adnoddau dynol i ganofd ffyrdd newydd a gwahanol i ddenu, recriwtio a chadw’r bobl iawn mewn rolau digidol, data a thechnoleg.

Sut i ddefnyddio ymchwil i wella eich gwasanaeth

Dulliau a thechnegau ymchwil y gallwch eu defnyddio i helpu dylunio a gwella gwasanaeth. 

Profi mewn dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Trwy brofi cynnyrch neu wasanaeth gyda defnyddwyr byddwch yn dysgu sut mae diwallu eu hanghenion wrth iddynt newid dros amser.

Ffyrdd o wella’ch cynnwys

Sut i ysgrifennu cynnwys clir a hygyrch a’i brofi gyda defnyddwyr.

Dylunio mewn dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Pan fydd y mwyafrif yn meddwl am ddylunio, maen nhw’n meddwl am bethau gweledol – celf, lluniau, lliwiau neu fformatio. Ond mae dylunio o fewn dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn gymaint mwy na lluniau tlws.

Dylunio gwasanaethau

Mae dylunio gwasanaethau yn gwneud i bob rhan o wasanaeth weithio gyda’i gilydd: yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei weld ac yn rhyngweithio â nhw (ar-lein ac all-lein), a’r prosesau a’r camau y tu mewn i’r sefydliad.

Adeiladu gwasanaethau hygyrch a chynhwysol

Darllenwch am pam bod hygrededd yn bwysig a ffyrdd o wneud eich gwasanaethau’n fwy cynhwysol a hygyrch.