Adeiladu Tîm

Rydym wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn ein datblygiad yma yn CDPS Cymru gan ein bod yn dechrau penodi i’r tîm.  Gan adeiladu ar y gwaith sydd wedi ei wneud dros y naw mis diwethaf, rydym nawr mewn sefyllfa i benodi ar gyfer swyddi allweddol. 

Rydym yn chwilio am bobl i 

Helpu i adeiladu a datblygu gwasanaethau  

Gweithio er mwyn adeiladu cymuned arfer gref ar gyfer sgiliau digidol yng Nghymru 

Darparu cyfathrebu ac ymgysylltu gwych 

Am pwy ydym ni yn chwilio? 

Mae gennym gwmpas da i greu newid gwirioneddol i wasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru.  Rydym yn awyddus i ddod o hyd i’r bobl orau ac wedi ymrwymo I adeiladu timoedd sy’n adlewyrchu natur amrywiol Cymru heddiw. Rydym eisiau pobl sy’n gydweithwyr gwych ac a all siarad gydag angerdd am y gwaith maent yn ei wneud a’r gwahaniaeth gwirioneddol y gall wneud. 

Mae’r tair swydd gyntaf yma, Pennaeth Darparu, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu a Rheolwr Cymunedau yn sail i’r gwaith hwnnw.  Byddwn yn penodi mwy yn y gwanwyn/haf, gan gynnwys Arweinwyr Darparu a Ymchwilwyr Defnyddwyr. 

Mae ein egwyddorion gwaith yn canolbwyntio ar ymddiriedaeth, rhannu gwybodaeth a bod yn deg, agored a chynhwysol. Rydym yn hyderus ac yn barod i herio. Rydym yn ein helfen yn cydweithio ac yn barod i ddysgu gan bawb yr ydym yn cydweithio gyda hwy. 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ein pennod nesaf, dewch i ymuno gyda ni ar y siwrne. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y swyddi a sut i wneud cais trwy ddilyn y dolenni isod:

Pennaeth Darparu 

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Rheolwr Cymunedau 

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi ac eisiau sgwrs gyda rhywun cyn gwneud cais, ebostiwch Arweinydd Pobl a Lles, Sarah Carter (sarah.carter@digitalpublicservices.gov.wales), fydd yn barod i sgwrsio gyda chi.